KVK: Meld onjuiste gegevens in het Handelsregister

Bron

Ben je werkzaam bij de overheid? En vermoed je dat er iets niet klopt in het Handelsregister? Meld dit dan via Digimelding: het portaal om basisregistraties van de overheid up-to-date te houden. Terugmelden via Digimelding Digimelding is een centraal webportaal van de Rijksoverheid. Via dit portaal kunnen ambtenaren die vermoeden dat gegevens niet kloppen daarvan melding maken. Die melding komt automatisch bij de juiste instantie terecht.

2018-10-09T11:35:42+00:00 3 oktober 2018|Nieuws|